Firma Makramax produkuje księgi i ewidencje wyróżniające się najwyższą jakością i przejrzystością wykonania. Prostota formy przy równoczesnym zachowaniu wysokiej wartości merytorycznej oferowanych produktów sprawia, że od 1995 roku zdobywają one popularność na obszarze całego kraju."

Nasz asortyment to:


,,Podatkowa księga przychodów i rozchodów”: podstawowy dokument do rozliczania podatku dochodowego dla małych i średnich firm. Prowadzą je osoby opodatkowane na zasadach ogólnych. Formaty A4  (wersje 32 i 80 stron), A5 oraz wersja komputerowa (8 stron).


,,Rejestr nabycia (zakupów) VAT”: podstawowy dokument do rejestracji nabycia (zakupów) w firmie. Prowadzenie tego dokumentu wymagane jest na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług VAT. Służy do ustalenia wysokości podatku naliczonego. Formaty A4  (wersje 32 i 80 stron) i A5.


,,Rejestr dostaw (sprzedaży) VAT": służy do rejestracji dostaw (sprzedaży) i prowadzony jest na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług VAT. Służy do ustalenia wysokości podatku należnego. Formaty A4  (wersje 32 i 80 stron) i A5.


,,Ewidencje przychodów” (dla ryczałtu) na podstawie przepisów do prowadzenia jej zobligowane są osoby opłacające podatek dochodowy w formie ryczałtu. Formaty A4  i A5 (pionowe i poziome).


,,Ewidencja wyposażenia” służy do ewidencjonowania składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, których wartość i czas używania nie klasyfikują do środków trwałych a jednocześnie są znacznej wartości.    


 ,,Ewidencja środków trwałych” służy do ewidencjonowania składników majątku uznanych za środki trwałe, podlegające amortyzacji.    


  ,,Ewidencja sprzedaży” wykorzystywana jest przez osoby prowadzące ,,Podatkową księgę przychodów i rozchodów” głównie w przypadkach takich jak: zlecenie prowadzenia księgi biurom rachunkowym, prowadzenie przedsiębiorstwa wielozakładowego.  


,,Ewidencja przebiegu pojazdu” wypełniana jest przez osoby posługujące się w działalności samochodem osobowym o ładowności do 500 kg, nie wprowadzonym do ewidencji środków trwałych.    


,,Karty przychodów pracowników” wypełniana jest przez osoby zatrudniające pracowników, którym wypłacają wynagrodzenie.    


   ,,Ewidencja sprzedaży – uproszczona” zgodnie z Ustawą o VAT obowiązek jej prowadzenia spoczywa na osobach nie będących płatnikami tego podatku.   

 

Reklamy na okładkach naszych wydawnictw.

Od 1998 roku umożliwiamy firmom  posiadającym ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw  reklamę na okładkach wybranych tytułów ksiąg podatkowych i ewidencji. Ze względu jednak na ograniczoną liczbę wydawnictw oferty współpracy w zakresie reklamy kierujemy wyłącznie do firm o uznanej renomie, od lat działających na rynku. Współpraca obejmuje roczny zadruk wskazanej przez klienta strony oraz dystrybucję na obszarze określonym w umowie. Podatnicy uzupełniający rubryki w naszych wydawnictwach mają każdego dnia do czynienia z reklamami w nich publikowanymi. Z tego powodu stanowią one bardzo efektywny nośnik promocji. Potwierdzeniem jego wysokiej skuteczności jest fakt, że większość klientów z roku na rok poszerza zakres reklamy.

Pragniemy jednak podkreślić, że głównym celem całego przedsięwzięcia jest przedstawienie sektorowi drobnych przedsiębiorstw firm posiadających przyjazną mu ofertę i zainteresowanych współpracą.

Na współpracę z nami zdecydowali się m.in.: 

 

Citibank Handlowy

 

Getin Bank S.A.

 

Grupa Ubezpieczeniowo-Finansowa WARTA S.A.

 

Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o.

 

Bank PEKAO S.A. 

PKO Bank Polski

 

Bank Współpracy Europiejskiej S.A.

 

 

Firma ELZAB S.A.

 

 

Polkomtel S.A. 

PTK Centertel Sp. z o.o.

 

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.

 

ING Bank Śląski S.A.

 

 

TECHMEX S.A.

Biuro rachunkowe Jarosław Skiba 

Graf-Soft s. c.

 

Firma MSM Sp. z o.o.

 

Firma RAMZES Sp. z o.o.

 

SFERIA S.

Firma WA-PRO Systemy Informatyczne

 

NOVITUS S.A

 

INNOVA S.A 

Kancelaria "gemer"

 

Kancelaria Biernackich Sp. z o.o.

 

Nestor Sp. z o.o.

 

Studio Komputerowe Symplex

 

Bank Gospodarki Żywnościowej  S.A. 

Firma RESET2 Sp. z o.o.

Firma FORMAT  

 

Copyright © 2010 FineCMS.pl - Design & Engine strony www FineCMS.pl | Papierowe torby | Reklama w internecie